Domenal Joint Stock Company (OTC: Domenal)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with DOMENAL: DPM HAI
Trending: HPG (79,211) - ROS (72,180) - MBB (68,830) - STB (63,033) - SHB (62,763)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Domenal Joint Stock Company
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
04/21/2011Audited FS 2010
04/20/2011Annual report 2010
04/20/2011Audited FS 2009
04/20/2011Audited FS for 2008

Domenal Joint Stock Company

Name: Domenal Joint Stock Company

Abbreviation:DOMENAL

Address: 30 Lê Anh Xuân - P.2 - Tp.Cao Lãnh - T.Đồng Tháp

Telephone: (84.277) 3876113

Fax: (84.277) 3876114

Email:NULL

Website:http://www.domenal.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Agriculture Production

Industry: Support Activities for Agriculture and Forestry

Listing date:

Chartered capital: 125,000,000,000

Listed shares: 12,500,000

Shares outstanding: 12,500,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 5103000099

Issued date: 03/06/2008

Main business scope:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm, sinh học, hóa chất dùng trong thú y
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc thú y thủy sản
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
- Chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.