18 Infranstructure Investment JSC (OTC: DoThi18)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
11/28/2017Information Disclosure from companies
11/28/2017Audited FS the first 9 month of 2017
11/28/2017Audited FS 2016
04/11/2014 Corporate Governance Report 2013
04/11/2014Annual report 2013

18 Infranstructure Investment JSC

Name: 18 Infranstructure Investment JSC

Abbreviation:CT18

Address: 193 -195 Khâm Thiên - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3556 5514 - 3856 9705

Fax: (84.24) 3856 9706

Email:ct18@ct18.com.vn

Website:http://ct18.com.vn/gioi-thieu.aspx

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 52,635,600,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 781/QÐ-UB

Issued date: 02/03/2005

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư hạ tầng KCN, cụm công nghiệp; đầu tư và kinh doanh hạ tầng đô thị
- Lập dự án đầu tư xây dựng, triển khai các dự án quy hoạch, lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công
- Xây dựng và KD công trình kết cấu hạ tầng KCN và đô thị
- Kinh doanh dịch vụ công nghiệp, kinh doanh nhà, BĐS
- Dịch vụ vận tải đường bộ, dịch vụ du lịch sinh thái...

- Tiền thân là DNNN thuộc TCTy Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
- Được cổ phần hóa ngày theo QĐ của UBND Tp.Hà Nội ngày 03/02/2005.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.