Dai Mo Construction Machinery Joint Stock Company (OTC: DaiMo)

Trending: HPG (67,633) - VNM (46,432) - MWG (35,296) - HVN (33,021) - FPT (26,524)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Dai Mo Construction Machinery Joint Stock Company

Name: Dai Mo Construction Machinery Joint Stock Company

Abbreviation:COMA6

Address: Tây Mỗ - H.Từ Liêm - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 38349985

Fax: (84.24) 38390169

Email:coma6hn@vnn.vn

Website:http://www.coma6.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital: 10,700,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 04/QÐ-BXD

Issued date: 01/04/2005

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất, lắp dựng kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn và thiết bị đồng bộ
- Chế tạo,lắp đặt các cấu kiện cho dây chuyền sản xuất VLXD bao gồm: băng tải gầu, băng tải băng, quạt công nghiệp
- Sản xuất và lắp đặt cẩu các loại
- Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chịu áp
- Dịch vụ vận tải...

- Tiền thân là Nhà máy Cơ khí kiến trúc Đại Mỗ thành lập năm 1966.
- Ngày 10/04/1996, Nhà máy cơ cấu lại thành CTy Cơ khí xay dựng Đại Mỗ.
- Ngày 15/09/2005, thực hiện cổ phần hóa thành CTCP.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.