Trending: HPG (64,231) - VNM (45,990) - MWG (37,354) - HVN (32,778) - FPT (27,231)
- Chế biến và sản xuất các loại: đá khối (Block) Granite (đỏ Ruby, đỏ Bình Định, đỏ Hồng, vàng , trắng Bình Định, xám da hổ
- Đá ốp lát tấm (Slabs) và cắt qui cách (đỏ, vàng, trắng, xám xanh
- Đá Bazan (Bazalt) qui cách và Cubic...

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• Telephone(84.56) 3841202

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressKV6 - P.Trần Quang Diệu - Tp.Quy Nhơn - T.Bình Định
• TelephoneNULL
• Fax(84.56) 3841202
• Emaildabinhdinh@vnn.vn
• Websitehttp://www.binhdinhgranite.com
Representative offices