Trending: VNM (68,856) - MWG (58,566) - VCB (54,028) - HVN (51,663) - VIC (44,672)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
10/08/2014Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2014
10/08/2014 Corporate Governance Report the first 6 month of 2014
10/08/2014 Corporate Governance Report 2013
10/08/2014Annual report 2013
10/08/2014Audited FS 2013

VRG Binh Dinh Stone Granite Joint Stock Company

Name: VRG Binh Dinh Stone Granite Joint Stock Company

Abbreviation:BDS

Address: KV6 - P.Trần Quang Diệu - Tp.Quy Nhơn - T.Bình Định

Telephone: NULL

Fax: (84.56) 3841202

Email:dabinhdinh@vnn.vn

Website:http://www.binhdinhgranite.com

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Chế biến và sản xuất các loại: đá khối (Block) Granite (đỏ Ruby, đỏ Bình Định, đỏ Hồng, vàng , trắng Bình Định, xám da hổ
- Đá ốp lát tấm (Slabs) và cắt qui cách (đỏ, vàng, trắng, xám xanh
- Đá Bazan (Bazalt) qui cách và Cubic...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.