CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM)

Dzi An Mechanoelectric JSC

Đang bị cảnh báo

3,400

(%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa3,300

Cao nhất3,500

Thấp nhất3,300

KLGD61,700

Vốn hóa18

Dư mua23,700

Dư bán35,800

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,900

KLBQ 52T33,073

NN mua-

% NN sở hữu10

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*212

P/E16.04

F P/E1.08

BVPS9,070

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DZM: CCL ROS HTN AAV FLC
Trending: HPG (71.383) - VNM (55.595) - TCB (53.971) - MBB (39.948) - CTG (35.876)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ điện Dzĩ An