CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM)

Dzi An Mechanoelectric JSC

Đang bị cảnh báo

3,200

(%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa3,100

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,000

KLGD72,900

Vốn hóa17

Dư mua78,200

Dư bán75,100

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,900

KLBQ 52T27,682

NN mua-

% NN sở hữu10

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*212

P/E15.09

F P/E1.02

BVPS10,608

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DZM: NAG SAC AFX ASM AAS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ điện Dzĩ An