CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,610

-190 (-5%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa3,610

Cao nhất3,610

Thấp nhất3,610

KLGD1,500

Vốn hóa36

Dư mua1,590

Dư bán7,660

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,877

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: TDG ROS DLG TCH DXG
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.50%

+/- Qua 1 tháng+16.45%

+/- Qua 1 quý+52.97%

+/- Qua 1 năm+6.18%

+/- Niêm yết-85.15%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*4,460

Thấp nhất 52 tuần (04/06/2020)*2,130

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,696

KLGD/Ngày (1 tháng)11,654

KLGD/Ngày (1 quý)14,093

KLGD/Ngày (1 năm)10,909

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*195,090

Ít nhất 52 tuần (24/10/2019)*10