CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa38

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,917

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DTT TDG DVP DXG ROS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Nhà máy Gạch An Hòa--1
Xí Nghiệp Gạch Tuynen Lai Nghi--1
Xí Nghiệp Sản Xuất Vỏ bao xi măng Đà Nẵng--1
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2015Nhà máy Gạch An Hòa(VND)-
Xí Nghiệp Gạch Tuynen Lai Nghi--1
Xí Nghiệp kinh doanh xi măng VLXD Đà Nẵng(VND)-
Xí Nghiệp Sản Xuất bao xi măng Đà Nẵng--1