CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,610

-190 (-5%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa3,610

Cao nhất3,610

Thấp nhất3,610

KLGD1,500

Vốn hóa36

Dư mua1,590

Dư bán7,660

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,877

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: TDG DTT ROS DXG TCH
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng