CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,610

-190 (-5%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa3,610

Cao nhất3,610

Thấp nhất3,610

KLGD1,500

Vốn hóa36

Dư mua1,590

Dư bán7,660

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,877

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DLG ROS TDG TCH DTT
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài21,1100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,18033.61
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước6,536,01066.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/01/2019Cá nhân nước ngoài21,2100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,08033.61
CĐ Nhà nước6,514,70065.81TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước21,3100.22
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/03/2017Cá nhân nước ngoài18,4400.19Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,324,55033.52
CĐ Nhà nước6,514,70065.69TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,0000.15
Tổ chức trong nước44,8100.45