CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,800

(%)
24/09/2020 09:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa38

Dư mua2,820

Dư bán11,010

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,917

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DTT TDG DVP DXG ROS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam6,514,70065.81
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
09/01/2019TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam6,514,70065.80
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam6,514,70065.80