CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,410

-240 (-6.58%)
23/10/2020 11:29

Mở cửa3,410

Cao nhất3,410

Thấp nhất3,410

KLGD80

Vốn hóa34

Dư mua2,420

Dư bán1,170

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,794

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.24

F P/E11.84

BVPS11,202

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DAT TCH DRI PFL DXG
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng