CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,400

-100 (-4%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa2,500

Cao nhất2,500

Thấp nhất2,400

KLGD11,000

Vốn hóa24

Dư mua20,830

Dư bán1,340

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,912

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.59

F P/E8.11

BVPS11,174

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: HPG IDJ L14 PLP RAL
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Nhà máy Gạch An Hòa--1
Xí Nghiệp Gạch Tuynen Lai Nghi--1
Xí Nghiệp Sản Xuất Vỏ bao xi măng Đà Nẵng--1
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2015Nhà máy Gạch An Hòa(VND)-
Xí Nghiệp Gạch Tuynen Lai Nghi--1
Xí Nghiệp kinh doanh xi măng VLXD Đà Nẵng(VND)-
Xí Nghiệp Sản Xuất bao xi măng Đà Nẵng--1