CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,400

-100 (-4%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa2,500

Cao nhất2,500

Thấp nhất2,400

KLGD11,000

Vốn hóa24

Dư mua20,830

Dư bán1,340

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,912

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.59

F P/E8.11

BVPS11,174

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: HPG IDJ L14 PLP RAL
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Doãn Nam KhánhCTHĐQT1962N/a2,605,7002018
Ông Nguyễn Hữu VỹTVHĐQT-N/a1,303,000N/A
Ông Trần Văn KhôiGĐ/TVHĐQT1969Thạc sỹ1,303,0002015
Ông Lê Kế TíchTVHĐQT/Phó GĐ1967KS Cơ Khí1992
Ông Đinh Ngọc ChâuKTT/TVHĐQT1968CN Tài Chính/ThS QTKD/CN Anh văn1,303,0002016
Bà Nguyễn Thị Thu HằngTBKS1982N/a2018
Bà Nguyễn Phương LanThành viên BKS1968N/a2005
Ông Trần Minh HoàngThành viên BKS1961CN Kinh tế1984
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Doãn Nam KhánhCTHĐQT1962N/a2,605,7002018
Ông Nguyễn Hữu VỹTVHĐQT-N/a1,303,000N/A
Ông Trần Văn KhôiGĐ/TVHĐQT1969Thạc sỹ1,303,0002015
Ông Lê Kế TíchTVHĐQT/Phó GĐ1967KS Cơ Khí1992
Ông Đinh Ngọc ChâuKTT/TVHĐQT1968CN Tài Chính/ThS QTKD/CN Anh văn1,303,0002016
Bà Nguyễn Thị Thu HằngTBKS1982N/a2018
Bà Nguyễn Phương LanThành viên BKS1968N/a2005
Ông Trần Minh HoàngThành viên BKS1961CN Kinh tế1984
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Doãn Nam KhánhCTHĐQT1962N/a2,605,7002018
Ông Nguyễn Hữu VỹTVHĐQT-N/a1,303,000N/A
Ông Trần Văn KhôiGĐ/TVHĐQT1969Thạc sỹ1,303,0002015
Ông Lê Kế TíchTVHĐQT/Phó GĐ1967KS Cơ Khí1992
Ông Đinh Ngọc ChâuKTT/TVHĐQT1968CN Tài Chính/ThS QTKD/CN Anh văn1,303,0002016
Bà Nguyễn Thị Thu HằngTBKS1982N/a2018
Bà Nguyễn Phương LanThành viên BKS1968N/a2005
Ông Trần Minh HoàngThành viên BKS1961CN Kinh tế1984