CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP)

Doan Xa Port Joint Stock Company

8,700

(%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa8,500

Cao nhất8,700

Thấp nhất8,500

KLGD500

Vốn hóa226

Dư mua30,100

Dư bán39,900

Cao 52T 13,900

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T3,474

NN mua100

% NN sở hữu38.61

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,588

P/E5.48

F P/E7.54

BVPS15,690

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXP: PHP DVP CLL FPT HPG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng Đoạn Xá