CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP)

Doan Xa Port Joint Stock Company

9,300

100 (+1.09%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa9,300

Cao nhất9,300

Thấp nhất9,300

KLGD200

Vốn hóa242

Dư mua2,300

Dư bán46,800

Cao 52T 13,900

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T3,521

NN mua200

% NN sở hữu38.61

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,588

P/E5.79

F P/E7.97

BVPS15,690

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXP: DVP GMD HAH SKG DCM
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng Đoạn Xá