CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP)

Dinh Vu Port Investment and Development JSC

35,400

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa35,500

Cao nhất35,500

Thấp nhất35,050

KLGD25,830

Vốn hóa1,416

Dư mua8,190

Dư bán920

Cao 52T 43,300

Thấp 52T26,100

KLBQ 52T24,971

NN mua-

% NN sở hữu13.65

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,191

P/E5.72

F P/E4.95

BVPS29,627

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DVP: VSC GMD HPG VNM FPT
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ