CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP)

Dinh Vu Port Investment and Development JSC

35,400

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa35,500

Cao nhất35,500

Thấp nhất35,050

KLGD25,830

Vốn hóa1,416

Dư mua8,190

Dư bán920

Cao 52T 43,300

Thấp 52T26,100

KLBQ 52T24,971

NN mua10

% NN sở hữu13.65

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,191

P/E5.72

F P/E4.95

BVPS29,627

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DVP: VSC GMD HPG VNM FPT
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.28%

+/- Qua 1 tháng+7.12%

+/- Qua 1 quý+9.92%

+/- Qua 1 năm-13.73%

+/- Niêm yết+311.63%

Cao nhất 52 tuần (30/08/2019)*43,323

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*26,138

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)25,438

KLGD/Ngày (1 tháng)21,872

KLGD/Ngày (1 quý)16,923

KLGD/Ngày (1 năm)24,971

Nhiều nhất 52 tuần (29/08/2019)*245,700

Ít nhất 52 tuần (19/02/2020)*180