Duc Trung Investment JSC (UPCoM: DTI)

15,800

(%)
09/24/2021 13:35

Open

High

Low

Vol

Market Cap.182.04

Remain Bid

Remain Ask820

52Wk High18,500

52Wk Low7,900

52Wk Avg Vol4,305

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-0.29

EPS*3

P/E5,266.67

F P/E227.57

BVPS10,122

P/B1.56

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with DTI: MST DDV BII CNT DCR
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week-8.14%

+/- 1 month+25.40%

+/- 1 quarter+85.88%

+/- 1 year+53.40%

+/- From listing date+53.40%

52 wk. High (09/15/2021)*18,500

52 wk. Low (04/22/2021)*7,900

Average Trading Volume/Day

Share vol./day2,080

Share vol./month16,767

Share vol./quarter5,719

Share vol./year4,323

52 Wk. Highest (09/06/2021)*229,300

52 Wk. Lowest (03/12/2021)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.