CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T6,823

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*107

P/E93.46

F P/E92.50

BVPS10,091

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTI: BDP BDW DRH EMS FDT
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung