CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST)

Sao Thang Long Investment JSC

Đang bị cảnh báo

3,700

300 (+8.82%)
01/10/2020 12:41

Mở cửa3,400

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,300

KLGD751,110

Vốn hóa119

Dư mua749,090

Dư bán283,790

Cao 52T 8,700

Thấp 52T800

KLBQ 52T715,775

NN mua-

% NN sở hữu0.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-201

P/E-16.92

F P/E16.90

BVPS9,835

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DST: MBG ROS OGC TNI TTA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.95%

+/- Qua 1 tháng-27.45%

+/- Qua 1 quý-26%

+/- Qua 1 năm+208.33%

+/- Niêm yết-85.72%

Cao nhất 52 tuần (18/08/2020)*8,700

Thấp nhất 52 tuần (31/12/2019)*800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,138,067

KLGD/Ngày (1 tháng)1,647,904

KLGD/Ngày (1 quý)1,389,230

KLGD/Ngày (1 năm)717,191

Nhiều nhất 52 tuần (27/08/2020)*6,397,950

Ít nhất 52 tuần (24/03/2020)*120