CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST)

Sao Thang Long Investment JSC

Đang bị cảnh báo

5,600

-400 (-6.67%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa6,100

Cao nhất6,500

Thấp nhất5,400

KLGD2,012,435

Vốn hóa180

Dư mua26,965

Dư bán479,865

Cao 52T 8,400

Thấp 52T800

KLBQ 52T417,206

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-201

P/E-29.85

F P/E29.82

BVPS9,731

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DST: ITA MBG HQC HPG TVC
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long