CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,700

-300 (-2.50%)
23/07/2019 14:31

Mở cửa11,700

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,700

KLGD100

Vốn hóa1,389

Dư mua6,900

Dư bán5,300

Cao 52T 14,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T12,926

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E24.43

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.07

Mã xem cùng DSP: VNM QNS C32 DXG DQC
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.68%

+/- Qua 1 tháng-5.62%

+/- Qua 1 quý+6.28%

+/- Qua 1 năm-5.62%

+/- Niêm yết-5.62%

Cao nhất 52 tuần (17/10/2018)*14,876

Thấp nhất 52 tuần (23/04/2019)*10,017

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,600

KLGD/Ngày (1 tháng)10,172

KLGD/Ngày (1 quý)7,774

KLGD/Ngày (1 năm)12,859

Nhiều nhất 52 tuần (17/10/2018)*494,100

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10