CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,900

800 (+7.21%)
17/09/2019 15:03

Mở cửa9,800

Cao nhất11,900

Thấp nhất9,800

KLGD1,200

Vốn hóa1,412

Dư mua8,300

Dư bán24,300

Cao 52T 14,300

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T10,914

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E22.52

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM VGI YEG DVN GMD
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.27%

+/- Qua 1 tháng+0.99%

+/- Qua 1 quý-12.07%

+/- Qua 1 năm-14.29%

+/- Niêm yết-14.29%

Cao nhất 52 tuần (17/10/2018)*14,300

Thấp nhất 52 tuần (03/09/2019)*9,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,450

KLGD/Ngày (1 tháng)1,101

KLGD/Ngày (1 quý)4,510

KLGD/Ngày (1 năm)10,866

Nhiều nhất 52 tuần (17/10/2018)*494,100

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10