CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,900

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa11,800

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,700

KLGD12,000

Vốn hóa1,412

Dư mua8,400

Dư bán12,900

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T14,169

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS507

P/E23.39

F P/E-

BVPS11,398

P/B1.04

Mã xem cùng DSP: MWG TV2 VJC VNM NTC
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.39%

+/- Qua 1 tháng+8.18%

+/- Qua 1 quý+7.21%

+/- Qua 1 năm-4.80%

+/- Niêm yết-4.80%

Cao nhất 52 tuần (17/10/2018)*15,000

Thấp nhất 52 tuần (23/04/2019)*10,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,440

KLGD/Ngày (1 tháng)4,240

KLGD/Ngày (1 quý)6,469

KLGD/Ngày (1 năm)14,169

Nhiều nhất 52 tuần (17/10/2018)*494,100

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10