CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,700

(%)
23/10/2020 09:56

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,151

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,600

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E20.95

F P/E15.93

BVPS9,358

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: SGH FDT DLD VNM SGB
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.59%

+/- Qua 1 tháng+7.78%

+/- Qua 1 quý-12.61%

+/- Qua 1 năm-14.33%

+/- Niêm yết-14.63%

Cao nhất 52 tuần (13/03/2020)*14,748

Thấp nhất 52 tuần (24/08/2020)*7,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)33

KLGD/Ngày (1 tháng)700

KLGD/Ngày (1 quý)1,503

KLGD/Ngày (1 năm)1,599

Nhiều nhất 52 tuần (12/03/2020)*33,800

Ít nhất 52 tuần (11/05/2020)*20