CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

10,700

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa10,700

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,700

KLGD

Vốn hóa1,270

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,500

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T1,873

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E23.11

F P/E17.57

BVPS11,140

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM DSN RIC VINAGAME DDV
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.83%

+/- Qua 1 tháng-2.73%

+/- Qua 1 quý-21.32%

+/- Qua 1 năm-8.19%

+/- Niêm yết-10.40%

Cao nhất 52 tuần (13/03/2020)*15,500

Thấp nhất 52 tuần (03/09/2019)*9,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,017

KLGD/Ngày (1 tháng)2,635

KLGD/Ngày (1 quý)1,243

KLGD/Ngày (1 năm)1,873

Nhiều nhất 52 tuần (12/03/2020)*33,800

Ít nhất 52 tuần (11/05/2020)*20