CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

8,200

-1,000 (-10.87%)
21/09/2020 13:05

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD100

Vốn hóa973

Dư mua8,700

Dư bán8,600

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,755

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E19.95

F P/E15.17

BVPS9,369

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN VTR TCT TTA TTT
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ