CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,700

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,151

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T8,800

KLBQ 52T1,656

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E20.95

F P/E15.93

BVPS9,369

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN RIC VNG VNM VTR
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ