CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

12,800

400 (+3.23%)
26/06/2019 15:02

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,600

KLGD11,023

Vốn hóa1,519

Dư mua11,677

Dư bán58,277

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T13,153

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E25.07

F P/E-

BVPS11,471

P/B1.12

Mã xem cùng DSP: VNM TTD AAA ACB AGP
Trending: VNM (21.097) - HPG (19.420) - QNS (17.536) - MWG (16.589) - HVN (12.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ