CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,500

-600 (-5.94%)
21/08/2019 12:18

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD1,300

Vốn hóa1,127

Dư mua13,400

Dư bán7,600

Cao 52T 14,300

Thấp 52T9,500

KLBQ 52T11,790

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E20.49

F P/E-

BVPS10,957

P/B0.87

Mã xem cùng DSP: VNM EVF FPT GIL HAG
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ