CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

13,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,602

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T5,771

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E27.38

F P/E-

BVPS11,050

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN HAI VNM VCF EVF
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ