CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,700

(%)
30/10/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD

Vốn hóa1,151

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,514

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E20.95

F P/E15.93

BVPS9,358

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN BTL HDA HDB SAM
Trending: HPG (71.383) - VNM (55.595) - TCB (53.971) - MBB (39.948) - CTG (35.876)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ