CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

12,200

600 (+5.17%)
13/11/2019 15:01

Mở cửa11,100

Cao nhất12,200

Thấp nhất11,100

KLGD3,200

Vốn hóa1,448

Dư mua13,800

Dư bán3,200

Cao 52T 12,900

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T6,455

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E23.60

F P/E-

BVPS11,050

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN HOT VNM DVN FLC
Trending: VNM (26.483) - FLC (25.371) - HPG (24.808) - MBB (19.778) - FPT (18.781)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ