CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,700

-300 (-2.50%)
23/07/2019 15:03

Mở cửa11,700

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,700

KLGD100

Vốn hóa1,389

Dư mua8,000

Dư bán5,300

Cao 52T 14,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T12,859

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E24.43

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.07

Mã xem cùng DSP: VNM QNS C32 DXG DQC
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ