CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,600

(%)
15/10/2019 15:09

Mở cửa11,700

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,600

KLGD300

Vốn hóa1,377

Dư mua1,000

Dư bán7,500

Cao 52T 14,300

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T10,246

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E23.43

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM DSN HSG IDI JVC
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ