CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,600

100 (+0.87%)
15/07/2019 15:03

Mở cửa11,900

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,600

KLGD700

Vốn hóa1,377

Dư mua6,800

Dư bán32,100

Cao 52T 14,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T13,195

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E23.26

F P/E-

BVPS11,471

P/B1.01

Mã xem cùng DSP: VNM QNS DXG VHC SJF
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ