CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,700

1,200 (+14.12%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD600

Vốn hóa1,151

Dư mua5,100

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,774

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E18.36

F P/E13.96

BVPS9,369

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: ACV VNM DSN VNG VTR
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019 CTCP Công viên nước Đầm Sen -33.54
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018 CTCP Công viên nước Đầm Sen 120,830 (VND)33.54
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
17/05/2018 CTCP Công viên nước Đầm Sen 120,830 (VND)33.54