CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

9,700

1,200 (+14.12%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD600

Vốn hóa1,151

Dư mua5,100

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,774

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E18.36

F P/E13.96

BVPS9,369

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN VNG VNM ACV VTR
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV58,155,16049
CTCP SAM Holding41,489,42534.96
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018TCT Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV58,155,16049
CTCP SAM Holding41,489,42534.96
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
11/07/2018TCT Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV58,155,16049
CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom34,489,42529.06