CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

8,800

-500 (-5.38%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa8,700

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,700

KLGD3,100

Vốn hóa1,044

Dư mua700

Dư bán6,900

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,735

NN mua3,000

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E20.16

F P/E15.32

BVPS9,369

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: PRT DSN VNM VTR TVH
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Việt AnhCTHĐQT1978Cử nhân17,053,5952016
Ông Nguyễn Đông HòaTVHĐQT1968Thạc sỹ19,820,228N/A
Ông Nguyễn Tiến ĐạtTVHĐQT1975CN Luật/ThS QTKD18,514,704N/A
Ông Trần Anh VươngTVHĐQT1972ThS QTKD34,489,425N/A
Ông Nguyễn Quốc AnhTGĐ/TVHĐQT1966CN Luật19,827,7282010
Ông Dư Hữu DanhPhó TGĐ1961CN QTKD7,2002015
Ông Hoàng Văn BáPhó TGĐ1972ThS QTKD7,0001998
Ông Lê Song Trọng ChinhPhó TGĐ1975ThS Tài chính2016
Bà Nguyễn Thị NguyênKTT1968CN QTKD12,4002009
Bà Hồ Thị Ngọc NhưTBKS1965CN QTKD5,5001989
Bà Huỳnh Thanh HồngThành viên BKS1971CN Kế toán2016
Bà Vũ Thị Thanh ThủyThành viên BKS1986CN Kinh tế đối ngoại2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Trần Việt AnhCTHĐQT1978Cử nhân17,053,5952016
Ông Nguyễn Đông HòaTVHĐQT1968Thạc sỹ19,820,228N/A
Ông Nguyễn Tiến ĐạtTVHĐQT1975CN Luật/ThS QTKD18,514,704N/A
Ông Trần Anh VươngTVHĐQT1972ThS QTKD34,489,425N/A
Ông Nguyễn Quốc AnhTGĐ/TVHĐQT1966CN Luật19,827,7281992
Ông Dư Hữu DanhPhó TGĐ1961CN QTKD7,2002015
Ông Hoàng Văn BáPhó TGĐ1972ThS QTKD7,0001998
Ông Lê Song Trọng ChinhPhó TGĐ1975ThS Tài chính2016
Bà Nguyễn Thị NguyênKTT1968CN QTKD12,4002010
Bà Hồ Thị Ngọc NhưTBKS1965CN QTKD5,5001989
Bà Huỳnh Thanh HồngThành viên BKS1971CN Kế toán2016
Bà Vũ Thị Thanh ThủyThành viên BKS1986CN Kinh tế đối ngoại2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Việt AnhCTHĐQT1978Cử nhân17,053,5952016
Ông Nguyễn Đông HòaTVHĐQT1968Thạc sỹ19,820,228N/A
Ông Nguyễn Tiến ĐạtTVHĐQT1975CN Luật/ThS QTKD18,514,704N/A
Ông Trần Anh VươngTVHĐQT1972ThS QTKD34,489,425N/A
Ông Nguyễn Quốc AnhTGĐ/TVHĐQT1966CN Luật19,827,7281992
Ông Dư Hữu DanhPhó TGĐ1961CN QTKD7,2002015
Ông Hoàng Văn BáPhó TGĐ1972ThS QTKD7,0001998
Ông Lê Song Trọng ChinhPhó TGĐ1975ThS Tài chính2016
Bà Nguyễn Thị NguyênKTT1968CN QTKD12,4002010
Bà Hồ Thị Ngọc NhưTBKS1965CN QTKD5,5001989
Bà Huỳnh Thanh HồngThành viên BKS1971CN Kế toán2016
Bà Vũ Thị Thanh ThủyThành viên BKS1986CN Kinh tế đối ngoại2012