CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN)

Dam Sen Water Park Corporation

56,000

(%)
20/02/2020 14:20

Mở cửa56,000

Cao nhất56,000

Thấp nhất55,900

KLGD7,050

Vốn hóa677

Dư mua1,760

Dư bán3,430

Cao 52T 59,000

Thấp 52T52,500

KLBQ 52T4,560

NN mua-

% NN sở hữu21.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,700

P/E8.36

F P/E20.20

BVPS20,532

P/B2.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSN: VCS VNM REE HPG TNG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công viên nước Đầm Sen