CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH)

DRH Holdings JSC

3,400

220 (+6.92%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa3,330

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,260

KLGD712,550

Vốn hóa205

Dư mua188,170

Dư bán

Cao 52T 11,000

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T342,287

NN mua5,310

% NN sở hữu1.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*853

P/E3.73

F P/E1.11

BVPS13,464

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DRH: KSB DLG DIC FLC HAI
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DRH Holdings

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+22.30%

+/- Qua 1 tháng-24.44%

+/- Qua 1 quý-45.25%

+/- Qua 1 năm-60.92%

+/- Niêm yết-75.31%

Cao nhất 52 tuần (11/03/2019)*11,000

Thấp nhất 52 tuần (16/01/2020)*2,780

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)657,190

KLGD/Ngày (1 tháng)574,614

KLGD/Ngày (1 quý)570,472

KLGD/Ngày (1 năm)342,287

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*1,977,540

Ít nhất 52 tuần (14/02/2019)*20,670