CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH)

DRH Holdings JSC

6,570

170 (+2.66%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa6,350

Cao nhất6,600

Thấp nhất6,350

KLGD1,228,550

Vốn hóa397

Dư mua27,780

Dư bán19,620

Cao 52T 8,800

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T980,047

NN mua26,990

% NN sở hữu2.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*763

P/E8.39

F P/E5.21

BVPS13,738

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DRH: KSB HPG HSG ITA GTN
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DRH Holdings

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.18%

+/- Qua 1 tháng-12.86%

+/- Qua 1 quý+0.31%

+/- Qua 1 năm-7.46%

+/- Niêm yết-47.51%

Cao nhất 52 tuần (10/06/2020)*8,750

Thấp nhất 52 tuần (16/01/2020)*2,780

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,409,643

KLGD/Ngày (1 tháng)1,189,885

KLGD/Ngày (1 quý)1,634,979

KLGD/Ngày (1 năm)980,047

Nhiều nhất 52 tuần (15/06/2020)*3,939,160

Ít nhất 52 tuần (12/03/2020)*13,790