Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

13,550

-50 (-0.37%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa13,600

Cao nhất13,800

Thấp nhất13,550

KLGD1,729,860

Vốn hóa5,303

Dư mua444,850

Dư bán201,010

Cao 52T 14,600

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T1,294,205

NN mua70,630

% NN sở hữu10.59

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E15.76

F P/E12.29

BVPS21,188

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPM: HPG DCM VNM MBB PVS
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.38%

+/- Qua 1 tháng-0.72%

+/- Qua 1 quý+2.50%

+/- Qua 1 năm+8.77%

+/- Niêm yết-58.56%

Cao nhất 52 tuần (22/06/2020)*14,599

Thấp nhất 52 tuần (16/03/2020)*10,159

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,236,286

KLGD/Ngày (1 tháng)2,283,315

KLGD/Ngày (1 quý)3,044,182

KLGD/Ngày (1 năm)1,298,333

Nhiều nhất 52 tuần (22/06/2020)*8,819,740

Ít nhất 52 tuần (18/11/2019)*85,310