Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

12,400

150 (+1.22%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa12,500

Cao nhất12,650

Thấp nhất12,250

KLGD1,465,460

Vốn hóa4,853

Dư mua92,140

Dư bán69,830

Cao 52T 18,700

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T426,395

NN mua42,600

% NN sở hữu18.13

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,551

P/E7.90

F P/E28.20

BVPS20,549

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPM: DCM PVS VNM PVD GAS
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.44%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-3.13%

+/- Qua 1 năm-33.54%

+/- Niêm yết-63.30%

Cao nhất 52 tuần (08/04/2019)*18,415

Thấp nhất 52 tuần (16/03/2020)*11,050

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,084,055

KLGD/Ngày (1 tháng)909,529

KLGD/Ngày (1 quý)520,987

KLGD/Ngày (1 năm)427,464

Nhiều nhất 52 tuần (21/06/2019)*6,145,890

Ít nhất 52 tuần (25/04/2019)*78,770