Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

14,150

500 (+3.66%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa13,750

Cao nhất14,200

Thấp nhất13,750

KLGD2,076,880

Vốn hóa5,537

Dư mua285,080

Dư bán449,310

Cao 52T 15,400

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T1,271,593

NN mua72,060

% NN sở hữu10.75

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E15.82

F P/E12.34

BVPS21,188

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPM: DCM HPG POW VNM ITA
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP