Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

20,150

100 (+0.50%)
20/03/2019 10:01

Mở cửa20,050

Cao nhất20,150

Thấp nhất20,050

KLGD38,520

Vốn hóa7,885

Dư mua17,710

Dư bán32,850

Cao 52T 22,900

Thấp 52T15,200

KLBQ 52T617,587

NN mua4,000

% NN sở hữu22.87

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,551

P/E12.93

F P/E21.15

BVPS21,095

P/B0.96

Mã xem cùng DPM: DCM HPG FPT CTG YEG
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP