CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH)

Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company

26,400

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa26,400

Cao nhất26,400

Thấp nhất26,400

KLGD

Vốn hóa79.20

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 27,200

Thấp 52T18,300

KLBQ 52T674

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,387

P/E4.90

F P/E4.90

BVPS48,132

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPH: DP3 DTG DTP FIC GND
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hải Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.