CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH)

Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company

22,200

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa22,200

Cao nhất22,200

Thấp nhất22,200

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,600

Thấp 52T19,300

KLBQ 52T358

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,387

P/E4.12

F P/E5.05

BVPS48,132

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPH: PVS ACB BTD CPH DHN
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hải Phòng