CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH)

Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company

26,400

(%)
19/01/2021 09:36

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa79.20

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 27,200

Thấp 52T18,300

KLBQ 52T635

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,387

P/E4.90

F P/E4.90

BVPS48,132

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPH: CRE CTD TDH TTT VDP
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hải Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.