CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG)

Dat Phuong Joint Stock Company

20,400

-300 (-1.45%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa20,700

Cao nhất20,700

Thấp nhất20,300

KLGD195,240

Vốn hóa887

Dư mua32,740

Dư bán8,290

Cao 52T 51,400

Thấp 52T19,400

KLBQ 52T267,155

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,201

P/E4.93

F P/E4.07

BVPS28,420

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPG: HPG MBB MSN ROS PNJ
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đạt Phương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.08%

+/- Qua 1 tháng-12.45%

+/- Qua 1 quý-11.65%

+/- Qua 1 năm-56.64%

+/- Niêm yết+1,413.35%

Cao nhất 52 tuần (27/08/2019)*51,377

Thấp nhất 52 tuần (29/07/2020)*19,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)176,944

KLGD/Ngày (1 tháng)207,998

KLGD/Ngày (1 quý)316,832

KLGD/Ngày (1 năm)264,825

Nhiều nhất 52 tuần (08/06/2020)*1,362,650

Ít nhất 52 tuần (14/01/2020)*35,490