CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG)

Dat Phuong Joint Stock Company

20,400

-300 (-1.45%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa20,700

Cao nhất20,700

Thấp nhất20,300

KLGD195,240

Vốn hóa887

Dư mua32,740

Dư bán8,290

Cao 52T 51,400

Thấp 52T19,400

KLBQ 52T267,155

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,201

P/E4.93

F P/E4.07

BVPS28,420

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPG: HPG MBB MSN ROS PNJ
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đạt Phương