CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG)

Dat Phuong Joint Stock Company

28,300

700 (+2.54%)
27/02/2020 09:31

Mở cửa27,600

Cao nhất28,300

Thấp nhất27,600

KLGD3,410

Vốn hóa1,273

Dư mua11,780

Dư bán3,550

Cao 52T 53,400

Thấp 52T24,200

KLBQ 52T179,344

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,081

P/E6.76

F P/E2.42

BVPS27,353

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPG: HVN VGI CTR ROS HPG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đạt Phương