CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (UPCoM: DP2)

Central Pharmaceutical JSC

2,600

-400 (-13.33%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa2,600

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,600

KLGD1,300

Vốn hóa52

Dư mua700

Dư bán

Cao 52T 6,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T111

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-569

P/E-5.27

F P/E600

BVPS8,583

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DP2: PBC UPH DP3 GMD QNS
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Trung ương 2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.33%

+/- Qua 1 tháng-13.33%

+/- Qua 1 quý-26.32%

+/- Qua 1 năm-60.18%

+/- Niêm yết-69.78%

Cao nhất 52 tuần (04/07/2019)*6,529

Thấp nhất 52 tuần (03/07/2020)*2,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)260

KLGD/Ngày (1 tháng)114

KLGD/Ngày (1 quý)201

KLGD/Ngày (1 năm)111

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2020)*10,000

Ít nhất 52 tuần (09/08/2019)*100