CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (UPCoM: DOC)

Dong Nai JSC Of Agricultural Material

8,500

(%)
27/03/2020 15:03

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,500

KLGD

Vốn hóa85

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,300

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T279

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*346

P/E24.57

F P/E18.71

BVPS10,541

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DOC: MBB NTP ABS APC BFC
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
02/04/2019TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai7,210,80072.11
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai7,210,80072.11
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai7,210,80071.11