CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (UPCoM: DOC)

Dong Nai JSC Of Agricultural Material

8,500

(%)
27/03/2020 15:03

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,500

KLGD

Vốn hóa85

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,300

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T279

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*346

P/E24.57

F P/E18.71

BVPS10,541

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DOC: NTP MBB MBG VCB ABS
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
02/04/2019Cá nhân trong nước2,239,20022.39Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước7,760,80077.61
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước2,239,20022.39Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước7,760,80077.61
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
05/04/2017Cá nhân trong nước2,239,20022.39Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước7,760,80077.61