CTCP Thép DANA - Ý (UPCoM: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

1,500

(%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa1,500

Cao nhất1,500

Thấp nhất1,500

KLGD

Vốn hóa40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,500

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,677

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,254

P/E-0.11

F P/E0.58

BVPS472

P/B3.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DAG DQC DRC HPG POM
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+7.14%

+/- Qua 1 quý-21.05%

+/- Qua 1 năm-57.14%

+/- Niêm yết-92.27%

Cao nhất 52 tuần (05/08/2019)*3,500

Thấp nhất 52 tuần (11/02/2020)*900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)83

KLGD/Ngày (1 tháng)200

KLGD/Ngày (1 quý)2,478

KLGD/Ngày (1 năm)1,677

Nhiều nhất 52 tuần (22/05/2020)*54,200

Ít nhất 52 tuần (12/11/2019)*10