CTCP Thép DANA - Ý (HNX: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

900

(%)
17/02/2020 15:05

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất900

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 5,900

Thấp 52T900

KLBQ 52T545

NN mua-

% NN sở hữu1.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-11,597

P/E-0.08

F P/E0.35

BVPS472

P/B1.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DAG HPG SPM CTG VIS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10%

+/- Qua 1 tháng-25%

+/- Qua 1 quý-52.63%

+/- Qua 1 năm-71.88%

+/- Niêm yết-95.36%

Cao nhất 52 tuần (16/04/2019)*5,900

Thấp nhất 52 tuần (11/02/2020)*900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)20

KLGD/Ngày (1 tháng)1,442

KLGD/Ngày (1 quý)500

KLGD/Ngày (1 năm)545

Nhiều nhất 52 tuần (19/04/2019)*51,600

Ít nhất 52 tuần (22/04/2019)*2