CTCP Thép DANA - Ý (UPCoM: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

2,300

(%)
26/01/2021 11:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa62.10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,800

Thấp 52T900

KLBQ 52T2,014

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,254

P/E-0.17

F P/E0.88

BVPS472

P/B4.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DAG DQC DRC TVN HLA
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.