CTCP Thép DANA - Ý (HNX: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

900

(%)
17/02/2020 15:05

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất900

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 5,900

Thấp 52T900

KLBQ 52T545

NN mua-

% NN sở hữu1.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-11,597

P/E-0.08

F P/E0.35

BVPS472

P/B1.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DAG HPG SPM CTG VIS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý