CTCP Thép DANA - Ý (UPCoM: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

1,600

(%)
12/08/2020 15:02

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,000

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,764

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,254

P/E-0.12

F P/E0.61

BVPS472

P/B3.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DRC DAG DP3 DQC DPC
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý